Contact:

Telefoon:

E-mail:

 

06 2787 5354

[Click] Contact en informatie

De C.V vs. B.V.

 

 
 
 

 

  • De C.V.
  • De B.V.
  • De C.V vs. B.V.

 
Commanditaire Vennootschap (C.V.)
 
De commanditaire vennootschap is een bijzondere verschijningsvorm van de vennootschap onder firma. Het belangrijkste verschil is dat er twee soorten vennoten worden onderscheiden. Dit zijn de beherende vennoten en de commanditaire vennoten.
 
De beherende vennoot van de C.V. is aansprakelijk voor alle schulden van de C.V. De commanditaire vennoot of stille vennoot is dit nooit.
 
Een commanditaire vennoot kan de financier van de vennootschap zijn maar is verder niet voor de schulden aansprakelijk. Ook kan de commanditair vennoot arbeid inbrengen.
 
De positie van de stille vennoot is te vergelijken met een aandeelhouder bij een N.V. of B.V., met als groot verschil dat er voor een C.V. geen verplichte kapitaal inbreng is. Daarnaast is ook niet bekend wie de commanditaire vennoten zijn en is ook niet te achterhalen.
 
De beherend vennoot is aansprakelijk voor alle schulden van de vennootschap. In de praktijk zien we dat hiervoor meestal één of meerdere rechtspersonen optreden.
 
Vele grote concerns als Macro en C&A maken al jaren gebruik van de C.V. constructies.
 
Belangrijke voordelen C.V. boven de B.V.:
 
- Geen gestort kapitaal nodig
- Geen antecedentenonderzoek nodig
- Geen publicatie jaarcijfers
- Geen notariële overdracht
- Geen Directeur-salarisverplichtingen
- Geen voorheffing IB zoals bij een eenmanszaak
 
 
De gesloten C.V.
 
Deze vorm is fiscaal transparant en aldus niet zelf belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Alle vennoten, zowel de beherende als de stille vennoten, zijn aan elkaar gelijkwaardig. Het is niet zo dat de stille vennoot uitsluitend geld inbrengt en zich vervolgens nergens meer mee mag bemoeien. Hij of zij is volledig mede gerechtigd in de vennootschappelijke goederengemeenschap. Ook kan hij of zij zijn of haar positie niet zonder toestemming van de andere vennoten overdragen aan een derde. Weliswaar is dus het uitgangspunt dat alle vennoten gelijkwaardig zijn (naar evenredigheid van hun inbreng). De beherende vennoot is echter de aansprakelijke partij. Meestal wordt door ons de gesloten vorm gebruikt bij het opzetten van combinatie vennootschappen.
 
De Besloten Vennootschap ( B.V. )
 
Aankopen van een lege en schone B.V.; Er zijn omstandigheden dat men kiest voor een lege en schone B.V. die al is opgericht in plaats van een B.V. zelf op te richten. De voordelen zijn, dat men in korte tijd operationeel is en niet hoeft te wachten op een verklaring van geen bezwaar van het Ministerie van Justitie, na antecedenten onderzoek. Wij willen u graag nader over Uw mogelijkheden adviseren.
 
Verkopen van een schone en lege B.V.

 

Regelmatig zijn wij op zoek voor onze opdrachtgevers naar lege en schone B.V. ‘s . Mocht U beschikken over dergelijke B.V. ‘s dan zullen wij u graag een goed bod doen. Ook een B.V. die niet schoon en leeg is, kan in bepaalde gevallen interessant zijn. Informeer vrijblijvend naar uw mogelijkheden.

   

   

Contact en informatie

Log In or Register